چرا شهری در انگلیس خواهان قطع رابطه با چین شد؟

چرا شهری در انگلیس خواهان قطع رابطه با چین شد؟
بکی جیمز از گروه «مبارزانی از بریستول علیه برداشت اجباری اجباری» در مجلس بریتانیا صحبت می‌کند. (Justin Palmer)

شهر بریستول در انگلیس خواستار پایان دادن به روابط خود با شهر گوآنگژو در چین شده است. دلیل این تصمیم برداشت اعضای بدن زندانیان عقیدتی در چین است. بسیاری از شهرهای بریتانیا با همتایان خود در خارج از کشور خواهرخوانده ...بیشتر