شکایت اپل از دو چینی به خاطر دزدی اطلاعات محرمانه

شکایت اپل از دو چینی به خاطر دزدی اطلاعات محرمانه
اپل در پایین‌ترین میزان فروش در طی ۱۳ سال گذشته

  شرکت اپل به تازگی دادخواستی را به دولت فدرال آمریکا ارائه داده است و از آن طریق از مقامات این کشور درخواست کرده تا دو متخصص چینی را به دلیل دزدی اطلاعات محرمانه پروژه تایتان، تحت پیگرد قانونی قرار ...بیشتر