کانادا, ویدئو

شاهرخ مشکین قلم در جشنواره نوروزی تیرگان، تورنتو ٢٠١۸ (ویدئو)

Fariborz-Tavanaee