کانادا, ویدئو

شاهرخ مشکین قلم در جشنواره نوروزی تیرگان، تورنتو ٢٠١۸ (ویدئو)

مطالب دیگر :

ساز‏ها را بشناسیم و بشنویم : ویولن (همراه با فایل صوتی)

حامد نیک پی در جشنواره نوروز تیرگان، تورنتو ٢٠١٨

بابک امینی در جشنواره نوروز تیرگان، تورنتو ٢٠١٨