ویدئو

خروج از منطقه رفاهی یا کانفورت زون (ویدئو)

خروج از منطقه رفاهی یا کانفورت زون از زبان مهندس فریبرز توانایی

فریبرز توانایی

کار آفرین

مشاور و مربی کسب و کار

فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان سال ۱۳۷۰

عضو انجمن مخترعین و مبتکرین ایران

از پایه گذاران صنعت تولید لوله و اتصالات پلی پروپیلن در ایران