کانادا, ویدئو

حامد نیک پی در جشنواره نوروزی تیرگان، تورنتو ٢٠١٨ (ویدئو)