شاه کلید موفقیت, کسب و کار, ویدئو

جهش کاری با اثر مضاعف از زبان مهندس فریبرز توانایی (ویدئو)

جهش کاری با اثر مضاعف از زبان مهندس فریبرز توانایی

فریبرز توانایی

کار آفرین

مشاور و مربی کسب و کار

فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان سال ۱۳۷۰

عضو انجمن مخترعین و مبتکرین ایران

از پایه گذاران صنعت تولید لوله و اتصالات پلی پروپیلن در ایران