ویدئو

جشن نور در وین اتریش « برنامه دنیای زیبای اپک تایمز »

جشن نور در وین اتریش « برنامه دنیای زیبای اپک تایمز »
این نور پردازی بر روی نمای دو ساختمان موزه تاریخ طبیعی و موزه تاریخ هنر انجام شد و این دو بنا به دستور امپراتور فرانس یوزف اول به منظور حفظ و نگه داری از آثار هنری بجا مانده از امپراتوری هابسبورگ ساخته شد.

ویدئوی قبلی « برنامه دنیای زیبای اپک تایمز »

اشتات پارک وین

آدرس ایمیل و تلگرام اپک تایمز فارسی برای فرستادن ویدئوهای شما :
ایمیل :
persian.epochtimes@epochtimes.com
تلگرام :
@PersianEpochTimes