کانادا, ویدئو

مصاحبه با بابک امینی در مهمانی جشنواره نوروزی تیرگان، تورنتو ٢٠١۸ (ویدئو)