مدیتیشن و آرامش, ویدئو

انرژی‌های ما‌فوق‌طبیعی که از مدیتیشن به دست می‌‌‏آیند (ویدئو)