دانش, زمین و محیط زیست

هشدار درباره ذوب کامل یخ‌های اقیانوس منجمد شمالی

ذوب شدن یخ های قطبی

ذوب شدن یخ های قطبی
(michael clarke stuff :CC BY-SA 2.0)

دانشمندان هشدار دادند که حتی اگر اقدامات لازم برای جلوگیری از افزایش گرمای جهانی انجام شود باز هم اقیانوس منجمد شمالی برای اولین بار در ۱۰۰ هزار سال، پهنه‌های یخ خود را از دست می‌دهد.

به گزارش ایندیپندنت، در سپتامبر سال گذشته پهنه‌های یخ اقیانوس منجمد شمالی حدود ۴.۱ میلیون کیلومتر مربع کاهش پیدا کرد در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۲ میلادی حدود ۳.۴ میلیون کیلومتر مربع بوده است.

این منطقه در دهه‌های اخیر افزایش دمای بیشتری را تجربه کرده است. همچنین این باور وجود دارد که شرایط فوق تاثیر چشمگیری بر آب و هوای بیشتر مناطق نیمکره شمالی گذاشته و موارد وقوع طوفان‌های مهیب را افزایش می‌دهد.

کارشناسان هشدار داده‌اند که این طوفان‌ها تاثیر فاجعه‌باری بر اقلیم زمین برجا می‌گذارند. از بین رفتن پهنه‌های یخ که انرژی بیشتری را از نور خورشید منعکس می‌کند باعث افزایش میزان گرمای جهانی می‌شود.

در این بررسی محققان دانشگاه اکستر به احتمال ناپدید شدن کامل پهنه‌های یخ در صورت افزایش ۱.۵ تا دو درجه سانتیگرادی دما پرداختند.

برآورد شده در صورتیکه گرمای جهانی زیر ۱.۵ درجه سانتیگراد باقی بماند کمتر از یک در ۱۰۰ هزار، احتمال از بین رفتن کامل پهنه‌های یخ در اقیانوس منجمد شمالی وجود دارد و در صورتیکه گرمای جهانی به دو درجه سانتیگراد محدود شود این احتمال در حدود یک در سه است.

محققان همچنین معتقدند در صورتیکه اهداف ذکر شده در قرارداد پاریس و جلوگیری از افزایش ۱.۵ درجه سانتیگرادی دما محقق شود می‌توان از ناپدید شدن پهنه‌های یخ در اقیانوس منجمد شمالی در فصل تابستان جلوگیری کرد.