اکتشافات, دانش

دو حفره در هرم بزرگ جیزه، مصر کشف شد

Pyramid - Copy

مدت‌‏ها پیش شایعه‌‏ای می‌‏گفت که در هرم بزرگ شهر جیزه واقع در مصر مکان‌‏های مخفی شبیه راهرو یا تالار پنهان که از چشم‌‏ها محصور مانده است، وجود دارد.

دانشمندان توسط اسکن هرم‌‏ها دریافتند که حفره‌‏هایی در ساختار هرم وجود دارد که احتمالا از وجود فضاهایی افسانه‌‏ای در داخل هرم خبر می‌‏دهد.

محققانی از میراث فرهنگی، بخش نوآوری و حفاظت‌‏، شرکت غیر انتفاعی پاریس و همچنین استادان دانشکده مهندسی دانشگاه قاهره با استفاده از روش‌‏های فن‌‏آوری پیشرفته غیر مخرب محل حفره‌‏ها را شناسایی کرده‌‏اند. محققان می‌‏گویند یکی از حفره‌‏ها پشت هرم در بخش شمالی و دیگری در مرز شمال شرقی هرم قرار دارد.

برخی از کارشناسان متقاعد نشدند که این کانال‌‏ها به داخل آرامگاه منتهی می‌‏شوند. وزیر سابق آثار باستانی مصر نیز بیان کرد : « فکر نمی‌‏کنم اتاق مخفی وجود داشته باشد و یک ناهنجاری باعث ایجاد مسیر(حفره) شده است که البته باید پژوهش‌‏های بیشتری انجام شود. »