روانشناسی

چگونه به فرزندتان بیاموزید از خود دفاع کند

چگونه به فرزندتان بیاموزید از خود دفاع کند

چگونه به فرزندتان بیاموزید از خود دفاع کند
(JAMIE GRILL VIA GETTY IMAGES)

کودکان حدود دو سالگی در زمان بازی یکدیگر را هل می‌‌‏دهند، گاز می‌‌‏گیرند و یا کتک می‌‌‏‌‌‏زنند. آنها به شدت از رفتار همسالان خود خشمگین می‌‌‏شوند زیرا هنوز رابطه برابر را نیاموخته‌‌‏اند. کتک زدن در سن ٣ سالگی و بعد از آن طبیعی نیست و نیاز به بررسی دارد.

آیا والدین باید دخالت کنند؟

وظیفه کودکان در این محدوده سنی نیست که از خود مراقبت کنند، آنها نیاز دارند شخص بزرگسالی کنار آنها باشد تا اگر کودکی اقدام به زدن یا هل دادن دیگری کرد، فرد بزرگسال بدون داد زدن یا دعوا کردن او را متوقف کنند.

اگر زد تو هم بزن

این جمله، آسیب فراوانی به کودک ما خواهد زد. تمام آموخته‌‌‏های فرزندتان زیر سوال خواهد رفت و این سوال پیش می‌‌‏آید پس اگر کسی کار بدی کرد من هم می‌‌‏توانم آنرا تکرار کنم؟

به علاوه او را در خطر آسیب فیزیکی بعضا جبران ناپذیر قرار می‌‌‏دهید و به کودکان خشم، مجازات و کینه ورزی را آموزش خواهید داد.

پس چه رفتاری باید داشته باشیم؟

باید بداند زمانی کار به برخورد فیزیکی رسید، بهتر است دست خود را بالا بیاورد و بگوید نزن. با آموزش این رفتار به فرزند خود، شما به او می‌‌‏آموزید که در رابطه با دیگران می‌‌‏تواند حد و مرز مشخصی قرار دهد و از خود دفاع کند. اگر طرف مقابل به کار خود ادامه داد، فرزند شما باید محیط را ترک کند. با این کار به فرزندتان می‌‌‏آموزید که انسان‌‌‏هایی در زندگی سر راه ما قرار خواهند گرفت که دچار اختلالات رفتاری هستند، و عاقلانه‌‌‏ترین واکنش این است که با این افراد درگیر نشویم. ترک کردن محیط، نه نشانه ترسو بودن شخص است، و نه دلیل بر بی عرضگی او می‌‌‏باشد، تنها نشان می‌‌‏دهد شخص، فرق خوب و بد، و درست و غلط را می‌‌‏داند.

احمد زارع، مشاور و روانشناس کودک. لینک کانال الگرام ایشان : https ://t.me/vrkAltiniar

مطالب دیگر :

چرا باید مدیتیشن را به بچه ها آموزش دهیم؟ (همراه با آموزش یک تکنیک ساده آرامش بخشی)

چرا بعضی از ما عاشق خوردنی‌‌‌‏های شیرین هستیم؟

برداشت غیر قانونی اعضای بدن چیست؟