روانشناسی

چطور می توانیم آدم خوش بینی شویم؟

چطور می توانیم آدم خوش بینی شویم؟

چطور می توانیم آدم خوش بینی شویم؟

برخلاف اکثر شاخه‌‏های روانشناسی در گذشته که برعدم موفقیت انسان وعلل ایجاد اختلالات ومشکلات او متمرکز بودند، روانشناسی مثبت نگر به جنبه‌‏های مثبت وجودی بشر توجه می‌‏کند و به دنبال کشف راهکارهایی برای داشتن زندگی بهتر و سطح رضایتمندی بالاتر است.

تعریف علمی خوشبینی به قول محققین کلینیک « مایو » این است که : « خوشبینی یک اعتقاد است به اینکه، اعمال خوب اتفاق خواهند افتاد واتفاقات بد، فقط حوادث گذرایی هستند که باعث عقب نشینی و کندی اعمال خواهند شد ولی دیر یا زود قابل حل خواهند بود. »

خوشبینی بطور ساده عبارتست ازانتظار فرد برای اینکه همه موانع، سختی‌‏ها وهمه چیز درست خواهد شد و شرایط فعلی لزوما فاجعه آمیز نیست. به همین دلیل خوشبینی رابطه نزدیک با مفهوم امید دارد. با این حال، امید به طور ویژه به رخدادهای آینده نظر دارد، حال آنکه خوش بینی تعبیر و تفسیر مثبت وقایع ناخوشایند فعلی را در بر می‌‏گیرد.

چگونه می‌‏توانید احساس خوشبختی کنید

خوشبینی ذاتی است یا اکتسابی؟

آیا خوشبینی یک صفت است که بعضی از افراد آن را دارا هستند و بعضی دیگر نه؟ یا یک الگوی فکری قابل آموزش و یادگیری است؟

دو دیدگاه عمده در مورد خوشبینی وجود دارد : ۱- خوشبینی سرشتی که توسط کارور و شییر مطرح شده است. ۲- خوشبینی آموخته شده که سلیگمن آن را مطرح ساخته و یکی از جدیدترین دیدگاهها در روانشناسی شناختی است.

صاحب نظران درمورد ذاتی یا اکتسابی بودن خوشبینی، اتفاق نظر ندارند. اما شکی نیست که بدبینی و منفی بافی و سایر هیجانهای منفی مانند خشم، اضطراب و… تفکر، رفتار و کارکردهای اجتماعی شما را نا‌‏کارآمد ساخته، نظر و دید‌‏تان را محدود می‌‏سازد. اما مثبت اندیشی، خوشبینی و سایرهیجانات مثبت، مجموعه تفکر و رفتارتان را گسترش می‌‏دهد، شما را خلاق‌‏ و انعطاف پذیر می‌‏کند و شما به جای دیدن محدودیت‌‏ها، امکان‌‏ها را می‌‏بینید.

سلیگمن معتقد است که خوشبینی آموختنی است. بسیاری از روانشناسان بر این باورند که خوشبینی و بدبینی، عاداتی هستند که ما در زمان کودکی کسب می‌‏کنیم و دراین میان والدین ما نقش الگو و سرمشق‌‏ را ایفا می‌‏کنند.

آیا می‌‏توان خوشبین شد؟

در واقع می‌‏توان گفت که هیچ آدمی خوشبین یا بدبین متولد نمی‌‏شود. بلکه انسانها یاد می‌‏گیرند که در طول زندگی خوشبین یا بدبین باشند. اگر شما نسبت به مسائل پیرامون و زندگی خود بدبین هستید، می‌‏توانید آن را تغییر دهید « خوش بین بودن یک رفتار آموخته شده است ». به این معنی که هر کسی می‌‏تواند یاد بگیرد خوشبین باشد. خوشبختانه عادتهای بد یاد گرفته شده می توانند به فراموشی سپرده شوند. تازه ترین تحقیقات نشان می‌‏دهد که خوشبینی مهارتی است که هر انسانی می‌‏تواند آن را به خوبی فرا گیرد.

چگونگی رهایی از افکار پریشان و در لحظه حال بودن

چگونه می‌‏توانید در فکر و عمل خوشبین باشید؟

افکار در ساختار شخصیت انسان از چنان قدرتی برخوردارند که می‌‏توانند سازنده یا ویرانگر باشند.

سلیگمن معتقد است که یکی از عوامل تاثیر گذار برخوشبینی یا بدبینی، نحوه بیان کردن وتوضیح دادن رویدادهای اطرافمان است.

فکرهای مثبت و منفی ما وابسته به تفسیرهای ذهنی ما از موقعیت های مختلف و معانی می باشد که ما به آن موقعیت نسبت می‌‏دهیم. اگر تفسیر و تعبیر شما از رویداد مثبت است، بنابراین هیجانات شما مثبت می‌‏باشد. اغلب افکار منفی و نگرانی ها در واقعیت رخ نمی‌‏دهند تا می توانید خودتان را در شرایط موفقیت تصور کنید. اگر اتفاق ناخوشایندی برایتان رخ داده است خودتان را در موقعیتی تصور کنید که این مشکلات سپری شده و شما بر آنها غلبه کرده‌‏اید. مواقعی هم وجود دارد که لازم است با شرایط سخت مدارا کنید. مهم این است که در آن شرایط به خاطر داشته باشید که در زمان زیادی مشکلات یا گرفتاری نداشته‌‏اید و شرایط سخت هم موقتی خواهد بود.

به نظرخانم سگرستروم، خوشبینی درعمل یعنی اینکه مقدمتا کاری را شروع کنید. چون احساس خوب ناشی از آن، بعدا ایجاد می‌‏گردد. منتظرانگیزه و انرژی در ابتدای تلاشتان نباشید. برای شروع کافی است که ادای به انجام رسیدن یک کار را مد نظرقرار دهید تا بالاخره آن را عملی سازید. اگر شما خوشبین باشید به احتمال زیاد بعد از چند تلاش ناموفق باز هم تلاش خواهید کرد. جالب توجه این است که درحین تلاش مستمر، طبیعتا شانس موفقیت هم بیشتر خواهد بود. خانم سگرستروم می‌‏افزاید که حتی اگر در یک تصمیم، نتیجه دلخواه کسب نشده باشد ولی تجربه همه مسیرهای آزموده شده، در حل مشکلات بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مطالب دیگر

زعفران سحرخیز هشتاد و پنج سال همراه سفره ایرانی

خواص دارویی خاکشیر

برداشت غیر قانونی اعضای بدن چیست؟