روانشناسی

چطور به بچه ها « نه » بگوییم؟

چطور به بچه ها «نه» بگوییم؟

چطور به بچه ها « نه » بگوییم؟
(womansday.com)

کودکی که دائما « نه » می‌‌‏شنود، پس از مدتی شروع به نادیده گرفتن شما می‌‌‏کند، چون از نگاه او بدون هیچ دلیل منطقی و درستی، نیازهایش توسط شما نادیده گرفته شده است و به همین دلیل عصبانی و لجباز می‌‌‏شود.

سوال اینجاست وقتی بچه‌‌‏ها کار نادرستی انجام می‌‌‏دهند اگر قرار است نه نگوییم پس چه بگوییم که کارشان را متوقف کنند؟ در این جا به چند جمله جانشین مناسب برای بچه‌‌‏های خردسال اشاره می‌‌‏کنیم :

وقتی کودک بستنی (یا بستنی بیشتر) می‌‌‏خواهد، خوراکی سالمی را به او پیشنهاد بدهیم و نگوییم « نه » بگوییم : می‌‌‏دانم که بستنی دوست داری، ولی بستنی زیاد خوردن برای سلامتی خوب نیست.

اگه بچه به هر دلیلی مثل سیر بودن، شروع به پرت کردن غذا می‌‌‏کند، ظرف غذا را از جلوی دستش برداریم و نگوییم « نه » به او توضیح داده و بگوییم : غذا برای پرت کردن نیست، برای خوردنه.

وقتی کودکی هر چه که برادرش با لگوها ساخته را خراب می‌‌‏کنه، نگوییم « نه » بگوییم : بهتره لگوها رو زمین نندازی، بیا بهت نشان بدم چطوری با لگو بازی می‌‌‏کنیم.

وقتی کودکی به گلها، گیاهان یا حیوانات آسیب می‌‌‏زنه، نگوییم « نه » بگوییم : اینها می‌‌‏خوان بزرگ بشن و رشد کنند، بیا با اونها خوب (و مهربان) باشیم.

وقتی فرزندتان خواهرش رو می‌‌‏زنه، نگوییم « نه » بگوییم : ما به جای دست از واژه‌‌‏ها استفاده می‌‌‏کنیم (بهتره به جای زدن، صحبت کنیم).

وقتی فرزندتان داد می‌‌‏زنه یا با لحنی شاکی صحبت می‌‌‏کنه، نگوییم « نه » بگوییم : وقتی این طوری صحبت می‌‌‏کنی من متوجه حرفت نمی‌‌‏شم، بهتره با لحن معمول خودت صحبت کنی.

می دانید که بچه‌‌‏ها عاشق بازی‌‌‏های خنده‌‌‏دار هستند و نیاز نیست که برای خنداندن بچه ها شما کمدین باشید، کافیه جدی نبوده و کمی صمیمی باشید. وقتی کودکتان کاری را انجام می‌‌‏دهد که انتخاب خوبی نیست، نگوییم « نه » با لحنی بانمک بگوییم : مراقب باش، من دارم میام که تو رو بگیرم.

وقتی فرزندتان با تلفن شما بازی می‌‌‏کنه، نگوییم « نه » و از آنجایی که بچه‌‌‏ها با متوقف کردن یکباره بازی میانه خوبی ندارند، یک اسباب بازی دستش بدهیم و بگوییم : ممکنه من گوشی رو داشته باشم و تو اسباب بازی رو؟

وقتی فرزندتان می‌‌‏خواد کفشش رو جایی که نباید در بیاره نگوییم « نه » بگوییم : بذار کفشت پات باشه، وقتی به خانه رسیدیم کفش‌‌‏مان رو در می‌‌‏آریم.

و وقتی اتفاق خطرناکی داره می‌‌‏افته، نگوییم « نه » چرا که گفتن نه به تنهایی کفایت نمی‌‌‏کنه، بهتره بگوییم : صبرکن ! خطرناکه ! یا داغه !

رژیا پرهام؛ مربی کودکان

منبع : http ://www.parents.com

مطالب دیگر :

تمرینی که هماهنگی و آرامش را به ارمغان می‌آورد

اصول اساسی گفتگو برای حل اختلافات زناشویی

آیا دوست دارید فرزندانتان با شما مهربان باشند؟