روانشناسی

معما : عددی را در آخرین دایره قرار دهید

معما: عددی را در آخرین دایره قرار دهید

اگر به اعدادی که داخل دایره‌‏ها در یک مسیر زیگزاگ قرار دارد کمی دقت کنید، رابطه‌‏ی منطقی ظریفی را بین آنها خواهید یافت. آیا می‌‏توانید در آخرین دایره نیز یک عدد قرار دهید و سری اعداد را کامل کنید؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ معما

عدد ۴ است.

به اولین عدد واقع روی خط افقی، برعکس شده عدد بالایی که۲۱ می‌‏شود را اضافه می‌‏کنیم، تا دومین عدد واقع روی خط افقی به د‌‏ست می‌‏آید. سپس مقلوب یا برعکس شده عدد پائینی که ۱۲ می‌‏شود را از آن کم کرده، تا سومین عدد روی خط افقی حاصل شود و مرتبا این دو عمل تکرار شود. ما محاسبات مزبور را در اینجا ارائه کرده‌‏ایم.

۴ = ۲۷ – ۳۱ = ۱۴ + ۱۷ = ۱۲ – ۲۹ = ۲۱ + ۸

برگرفته از کتاب « آزمون دقت » ترجمه کاظم فائقی

مطالب دیگر :

افشای طرح سری رژیم چین برای نابودی اعتقادات مردم جهان، همزمان با سفر ترودو به آسیا

باستان شناسان وجود یک فضای خالی در هرم بزرگ مصر را تائید کردند

چگونه به همسر خود وفادار بمانیم؟