روانشناسی

فاصله نگیرید؛ اِنزوا، عمر را کوتاه می‌‏کند !

(Pexels.com)

 

نوشته دکتر مینو اسدی

قضاوت نکنید ؛مردم از شما متنفر می‌‏شوند !

دیگران را درک کنید و کاری کنید کنارِ شما حالشان خوب باشد،

به همه لبخند تعارف کنید،

این همان هوش و نبوغِ اجتماعی است،

چیزی که لازمه‌‏ی روابطی سالم و پایدار و رمزِ محبوبیتِ شماست

قبول دارم !

تحملِ تفاوت‌‏ها گاهی واقعا سخت می‌‏شود

همه ما هرازگاهی کم می‌‏آوریم از این پیچیدگیِ عجیب

اما باید این را پذیرفت و هضم کرد که هم انسان‌‏ها و هم شرایط و مشکلاتشان با هم فرق دارد

نمی‌‏شود از همه توقعِ سازگاری و همراهی داشت

اما می‌‏توان این تفاوت ها را درک کرد و روابطِ بهتری داشت

باید با ناملایمتی‌‏ها مدارا کرد

باید کمی همدل بود،

مردم … حتی شادترین‌‏ها هم مشکلاتِ خودشان را دارند

اینقدر انگشتِ تقصیر به سمتِ هم نگیریم

مثبت فکر کنید به اینکه آدم‌‏ها نمی‌‏خواهند بد باشند

می‌‏توان با وجودِ تمامِ تفاوت‌‏ها کنارِ هم شاد بود

می توان جامعه‌‏ی بهتری داشت…

مطالب دیگر :

ماجرای شفای معجزه‌آسای یک راهبه بیمار با خواندن یک کتاب

چطور به کودکانمان انگیزه تلاش بیشتری بدهیم؟