روانشناسی

شخصیت دیگران را چطور از چشمانشان بخوانید

شخصیت دیگران را چطور از چشمانشان بخوانید

از نظر علم پزشکی چین باستان، بیشتر ویژگی‌‏های شخصیت انسان‌ها را می‌‏توان از روی چشمانشان خواند. صورت خوانی چینی می‌‏گوید که چشمان شما می‌‏توانند همچون پنجره‌‏ای برخی ویژگی‌‏های شما را افشا کنند؛ همچون روح، ذهن، حافظه، افکار و احساسات شما را. این ویژگی‌‏ها از منبعی به نام شین ( Shen) ایجاد می‌‏شود که در قلب شما قرار دارد و مرکز هیجانات و احساسات شماست.

وقتی به چشمهای کسی نگاه کنید، می‌‏توانید ببینید که آنها می‌‏توانند خیلی مستقیم، زنده، طنزآمیز، رویایی، گریزان یا حتی گمراه کننده باشند. آنها می‌‏توانند همچنین درخشنده و محکم باشند یا آنکه کسل کننده و بی‌‏روح باشند.

علاوه بر آن، با نگاه به موقعیت و اندازه چشمهای فرد، می‌‏توان باز بودن قلب او را تعیین کرد. برای مثال، افرادی که چشمهای کوچک دارند، تمایل دارند مسائل خود را درون خودشان نگاه دارند و نگذارند دیگران متوجه شوند و احساساتشان را پنهان می‌‏کنند. در مقابل، افرادی که چشمهای بزرگ دارند، دارای احساسات باز هستند و احساسات خود را نشان می‌‏دهند.

افرادی با چشمهای عمیق (نسبت به استخوان پیشانی، گود هستند)، تمایل به درونگرایی دارند. آنها می‌‏توانند روابط اجتماعی داشته باشند ولی نیاز دارند گاهی تنها باشند و خودشان را به این صورت شارژ کنند. کسانی که چشم‌‏های برجسته دارند (در مقایسه با استخوان بالای ابرو)، تمایل به برونگرایی دارند. آنها دوستان و آشنایان زیادی داشته و با بودن با دیگران، شارژ می‌‏شوند.

مطالب دیگر :

چگونه پزشکان در چین به قاتلان تبدیل می‌شوند؟

با انواع اختلال شخصیت آشنا شوید

راز شاد زیستن چیست؟ (ویدئو)