روانشناسی

در مورد تیک‏ های عصبی کودکان بیشتر بدانیم !

در مورد تیک‏ های عصبی کودکان بیشتر بدانیم!

دکتر سوزان اسچفتلپروفسور و دستیار روانشناسی بالینی در موسسه روانپزشکی کلمبیامعتقد است که به استثنای مواردی که تیکها مرتب افزایش مییابند، در موارد دیگر بهتر است یک رویکرد آرام را در پیش بگیرید. ایشان باور دارند که هر چقدر توجه بیشتری به تیکهای کودکان شود، احتمال تشدید آن را بیشتر و بهبود آن را کمتر میکند. درضمن، اینکه از کودک خواسته میشود تیکش را متوقف کند، یک خواسته غیرمنطقی است و چیزها را بدتر میکند زیرا این مساله در دست کودک نیست که آن را متوقف کند.

اگر یک نگاه دقیقی به تیکها بیاندازیم و علل ریشهای آنها را بررسی کنیم خواهیم دید که صرفا دلایل استرسی برای بوجود آمدن آنها کافی نیست؛ گرچه استرس دخالت دارد ولی تنها دلیل آن نیست. شرایط زیاد دیگری نیز میتوانند در ایجاد تیکها موثر باشند همچون : خستگی، هیجانات، عدم فعالیت، تمرکز، بیماریهامساله مهم این است که والدین باید نگرانی خودشان در مورد ایجاد یا افزایش تیکها در فرزندانشان را فراموش کنند و به آن توجهی نکنند آرام باشند صبر کنند و روند را مشاهده نمایند و به این ترتیب اضطراب والدین کمتر خواهد شد.

تیکهای زیادی وجود دارند که دیده میشوند ولی تیکهای زیادی هم هستند که مورد توجه هیچ کس نه معلمان، والدین، دوستان و بستگان قرار نمیگیرند. بسیاری از تیکها ملایم و گذری بوده و نیاز به توجه به آنها بخصوص در سنین ابتدایی مدرسهای نیست. نیاز نیست بخاطر آنها فورا بچهها را نزد متخصص اطفال یا متخصص مغز و اعصاب ببرید. کسانی که با کودکان کار میکنند اکثرا دیدهاند که تیک ها به همراه آسیبهای جزیی میآیند و بعد میروند. اگر کودکی که این علائم تیک را داشته باشد ولی اعتماد به نفسش خوب باشد دیگر جای نگرانی زیادی نیست و همه چیز بخوبی پیش خواهد رفت.

منبع : psychology today

مطالب دیگر :

سرانجام، خوابی راحت- بی‌خوابی مزمن دختر ده‌ ساله‌ام چگونه درمان شد !

بهترین زمان ابراز عشق چه زمانیست؟ (ویدئو)

کاربرد نظریه انتخاب در تغییر رفتارهای نامناسب نوجوانان (تجربه واقعی)