روانشناسی

اثرات برچسب‌‏های « ای دختر بد – ای پسر بد » به کودکان

اثرات برچسب‌‏های «ای دختر بد - ای پسر بد» به کودکان

اثرات برچسب‌‏های « ای دختر بد – ای پسر بد » به کودکان
(lifehopeandtruth.com)

هر کدام از ما چند مرتبه در دوران کودکی خود با این‌‏گونه نام‌‏گذاری برخورد کرده‌‏ایم؟ چند بار به فرزند خود این لقب را داده‌‏ایم؟ به احتمال زیاد‌ همه ما با این صفت افتخار آشنایی داریم.

در این روش تربیتی، رفتار کودک مساوی با ارزش وی می‌‏شود‌. کار اشتباه‌، خطاها‌، نمره پایین‌، دست کثیف‌، جواب به بزرگترها‌، دهان کجی به دیگران‌، همه و ‌هم رفتار های یک کودک است که گاه با لقب « بد » توسط والدین ارزش گذاری می‌‏شود‌. اگر فرض را بر این بگیریم که این تندترین کلمه ای است که یک والد استفاده می‌کند و هیچ برچسب دیگری به کودک نزنیم، هنوز کلی بحث در این نوع برخورد داریم. اجازه دهید ببینیم این نوع برچسب چه اثری بر روان کودک می گذارد.

با « بد » خطاب کردن کودکان به آنان می‌‏آموزیم که رفتارها مطلق ارزش‌‏گذاری می‌‏شوند؛ آنهم در یک قالب سیاه یا سفید‌، بد یا خوب.

پیامدهای تنبیه بدنی کودک

با نافرمانی‌‏های کودکان دبستانی خود چطور رفتار کنیم؟

زمانی‌ که ارزش وجودی یک کودک تبدیل به وسیله‌‏ای جهت آموزش و یادگیری می شود‌، کودک در معرض تجربه حس عواطف زیادی قرار می‌‏گیرد مثل حس گناه و خجالت. از همین جا حس خود ارزشی و خود سنجشی کودک دچار تشویش می‌‏شود،‌ همان حسی که اعتماد به نفس نامیده می‌‏شود. در نتیجه، همه القاب و برچسب‌‏ها، روند رشد اعتماد به نفس در کودکان را آسیب می زند و فرد در سنین بزرگسالی می تواند دچار تنش شود‌. حس احترام به خود نیز مشروط می شود به تعداد کارهای خوبی‌ که انجام می دهد (تا آن خوب چه تعریف شده باشد)،‌ مبلغ پولی‌ که دارد‌، لباس هایی‌ که می‌‏خرد‌ و القاب دیگری که به خود اضافه می‌کند.

حس خود ارزشی، مرتبط به انجام کار یا رفتاری خاص، از ارزش درونی‌ و ذاتی که فرد نیازمند به تجربه آن است می‌کاهد؛ اینجاست که توجه والد باید به دادن عشق بدون شرط ولی‌ با ارزشیابی‌ رفتار باشد نه خود کودک. عشق بدون شرط توجه به این نکته دارد که هیچ فردی بهترین نیست و کودک یا بزرگسال، اشتباه و خطا می‌کند.

ترمیم رفتارهای غیر سالم وقتی‌ انجام شدنی است که برای خطا و اشتباه‌، شرایط، یا نقطه ضعف فرد پذیرش داشته باشیم و تلاش برای حرکت به طرف بهتر شدن برود. اگر بتوانیم بپذیریم که هیچ کودکی بد نیست و فقط رفتارهای آنان است که نیاز به اصلاح دارد،‌ اوضاع بهتر می‌‏شود. خطای کودکان، ارزش آنان را نباید پایین بیاورد.

پوران پوراقبال، روانشناس، جامعه شناس و مشاور خانواده

مطالب دیگر :

خصوصیات کودکان ۶-۳ سال خود را بشناسید

برداشت غیر قانونی اعضای بدن چیست؟

قول ازدواج کودک سه ساله به هم کلاسی‌‌‌‏اش و ازدواج با او پس‌‌‌‏از ۲۰ سال