روانشناسی

آزمون دقت : حدس بزنید او چند سال دارد؟

آزمون دقت: حدس بزنید او چند سال دارد؟

از یک دبیر ریاضی پرسیدند : شما چند سال دارید؟ او پاسخ داد : اگر پنج برابر سن پنج سال پیش مرا از پنج برابر سن پنج سال بعد من کم کنید، سن فعلی من به دست خواهد آمد. آیا می‌‏توانید بگویید، او چند سال دارد؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ معما

او چند سال دارد؟

اگر این معادله را حل کنید، جواب ۵۰ به‏‌دست می‏‌آید.

                                                         

برگرفته از کتاب آزمون دقت، ترجمه کاظم فائقی

مطالب دیگر :

علم وجود زندگی پس از مرگ را کاوش می‌‌‏کند

برداشت غیر قانونی اعضای بدن چیست؟

معما حل کنید : پارچه مربع