ایران, دانستنی های حقوقی

قوانینی که ایرانیان خارج از کشور باید بدانند

-خانم‌‌‏های ايراني كه با ازدواج با فرد غیر ایرانی تابعيت خارجي به دست می آورند، حق داشتن اموال منقول (اموال قابل جابجایی) جز آن چه كه در زمان ازدواج دارا بوده‌اند را ندارند و اين حق به وراث خارجي آنها منتقل نمي‌شود.

-در مورد حقوق سياسي برای ایرانیان، در صورتي كه زن تبعه دولت ايران نباشد، از حقوق سیاسی  محروم خواهد شد. مانند شركت در انتخابات يا انتخاب شدن در مناصب سياسي و قضايي.

-برای فردی با تابعیت دو يا چند کشور که مشکل قضایی دارد، در دادگاه هر کشور، قاضي بايد اين فرد را تابع آن دولت تلقي كرده و به تابعيت دیگر وي ترتيب اثر ندهد. مثلا اگر در نتيجه تعارض قانون ايران و قانون خارجي، شخصي در يك زمان تابعيت ايراني و يك دولت خارجي را داشته باشد، قاضي ايران بايد تابعيت خارجي وي را منتفي دانسته و آن فرد را تبعه ايراني تلقي نمايد و احوال شخصيه وي را تابع قانون ايران بداند. زيرا هر دولتي در تعيين اتباع خود استقلال و حاكميت دارد.

-اگر مادر ايراني باشد و پدر خارجي و فرزندشان در خارج از ايران متولد شود، کودک ايراني محسوب نمی‌‌‏شود. ولی اگر مادر ايراني باشد و پدر خارجي و فرزند در ايران متولد شود، کودک ايراني به حساب می‌‌‏اید. طبق بند ۴ ماده ۹۷۶ ق. متولد يكي از والدین در ايران منجر به ايراني شدن طفل مي‌شود .