ایران, فرهنگ و هنر

کنسرت های جدید محسن یگانه در آلمان و ایران

محسن یگانه - بهمن ماه 94 در نمایشگاه بین المللی میلاد

محسن یگانه – بهمن ماه ۹۴ در نمایشگاه بین المللی میلاد

محسن یگانه که مدتی است دوباره پر کار شده خودش را برای اجرا در آلمان و اجراهای نوروزی در سالنبرج میلاد آماده میکند.

به گزارش ایسنا یگانه در هفته سوم اسفندماه برای دومین بار به کشور آلمان سفر میکند و سه کنسرت را در دوسلدورف، هامبورگ و برلین به صحنه میبرد. این اجراها در روزهای ۱۰ الی ۱۲ مارچ خواهد بود.

یگانه پس از بازگشت از آلمان، برنامهویژهای برای کنسرتهای نوروزی دارد. وی ابتدا در روز سه فروردین در سالن نمایشگاه بینالمللی قشم به روی صحنه میرود که بلیتفروشی آن هنوز آغاز نشده است. سپس در روزهای ۶ تا ۸ فروردین در شهر تهران و در سالن همایشهای برج میلاد به روی صحنه میرود. تمامی بلیتهای ۳ اجرای نوروزی یگانه در برج میلاد به فروش رسیده است.