ایران, دانستنی های حقوقی

چند قانون ایران که پیش از ازدواج باید بدانید

چند قانون ایران که پیش از ازدواج باید بدانید

(Publicdomainpictures.net)

چند قانون ایران که پیش از ازدواج باید بدانید

-فریب دادن طرف مقابل در ازدواج جرم است. اگر زن یا شوهر قبل از عقد ازدواج، طرف مقابل خود را به امور غیر واقعی مانند داشتن تحصیلات دانشگاهی، داشتن پول، داشتن موقعیت اجتماعی یا شغل و پست خاص یا مجرد بودن فریب دهد، به شش ماه تا دو سال زندان محكوم می‌‌‌‌‏شود.

-به استناد ماده 645 قانون به منظور حفظ ثبات خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع کند، به مجازات حبس تا یك سال محكوم می‌شود.

– در سند ازدواج، مشخصات مرد و زن و مهریه، ذكر و به امضاء طرفین می‌رسد. طرفین می‌توانند، ضمن عقد ازدواج شرایطی را نیز ذكر کنند لیكن شروط زیر را نمی توانند در سند بیاورند :

1- شرطی كه انجام آن غیرمقدور است 2- شرطی كه در آن نفع و فایده نیست 3- شرطی كه نامشروع است 4 – شرطی که مجهول باشد.