ایران, دانستنی های حقوقی

قوانینی که زنان ایرانی با همسران غیر ایرانی باید بدانند

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

(*Shutterstock)

بسیاری زنان ایرانی هستند که همسران غیر ایرانی دارند. شاید با بسیاری از قوانین تابعیت در ایران آشنا نباشید. اینجا چند مورد را آورده‏ ایم :

در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است. در آمریکا و کانادا به طور عمده برسیستم خاک مبتنی است.

– اگر زوجین تابعیت یک دولت را نداشته باشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولتی که شوهر تابعیت آن را دارد خواهد بود. (ماده ۹۶۳ قانون مدنی)

– روابط بین والدین و اولاد تابع قانون دولتی است که پدر تابعیت آن را داراست. به عبارت دیگر اعطای تابعیت به فرزندان در قانون ایران از نسب پدری است و از طریق نسب مادری امکان پذیر نیست. (ماده ۹۶۴ قانون مدنی ایران)

– زنان ایرانی که با افغان‏ ها یا عراقی‏ ها ازدواج می‏ کنند، فرزندان حاصله دارای تابعیت عراقی یا افغانی می‏ شوند ولو اینکه سال‏ها در ایران زندگی کنند. در حالی که هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، می‏ تواند تابعیت ایران را کسب کند چه در ازدواج  دائم و چه در ازدواج موقت.

– زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج کند به تابعیت ایرانی خود باقی می‏ماند. مگر اینکه تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به همسر تحمیل شود .( ماده ۹۸۷ قانون مدنی) مانند زنان ایرانی که بامردان افغانی ازدواج میکنند که در اینصورت فرزندان آنها افغانی محسوب می‏شوند.

– فرزندان حاصل ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی که در ایران متولد می‏شوند، چنانچه بخواهد تابعیت ایرانی داشته باشد بایستی تا ۱۸ سالگی در ایران اقامت داشته باشد .