اجتماعی, ایران

ساعت شمس العماره

ساعت شمس العماره

ساعت شمس العماره

یکی از اشیای ناصرالدین شاه قاجار ساعت بود که اگر بتوان ساعت‌‌‏های ناصرالدین شاه را به نمایش گذاشت گنجینه ارزشمندی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

ساعت شمس العماره ساعت اهدایی ملکه ویکتوریا به ناصرالدین شاه بود که در بلندترین ساختمان تهران نصب شد. آنقدر صدای بلندی داشت که موجب آزارو اذیت مردمان و درباریان بود تا اینکه در خواست شد تا صدای آنرا کم کنند. اما کم کردن صدای ساعت همان و از کار افتادن آن همان !

این ساعت تعمیر نشد و سال‌‌‏ها همان ساعت ۶ و ده دقیقه را نشان می‌‌‏داد تا زمانی که محمد ساعتچی همدانی آن را تعمیر کرد و در سال ۱۳۹۱ صدای ساعت در شهر تهران پیچید. حالا کسانی که به بازدید کاخ گلستان می‌‌‏روند، می‌‌‏توانند از ساعت شمس العماره بازدید کنند.

مطالب دیگر :

ریشه اصطلاح : گر نگه دار من آنست که من می‌‌‏دانم شیشه را در بغل سنگ نگه می‌‌‏دارد

آیا دوست دارید فرزندانتان با شما مهربان باشند؟

مطالعات نشان می‌‌‌‏دهد گیاهان می‌‌‌‏توانند بشنوند