ایران, دانستنی های حقوقی

در چه شرایطی می‌‌‏توان از پزشک معالج در ایران شکایت کرد

دانستنی های حقوقی

در چه شرایطی می‌‌‏توان از پزشک معالج در ایران شکایت کرد؟

1-  در صورت تخلف‌های انتظامی پزشکان که مهم‌‌‌‏ترین آن عبارتند از : به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن برای معالجه و درمان، سهل‌ انگاری درانجام وظیفه، رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی؛ افشا کردن اسرار و نوع بیماری؛ انجام اعمال خلاف شئون پزشکی؛ جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه ‌کننده.

2- از جرایم ناشی از اعمال پزشکی مانند ارتکاب قتل عمد، صدمات بدنی و قتل ترحم‌ آمیز و سقط جنین

ولیکن بیشتر مشکلاتی که در اثر درمان یا جراحی روی بیمار صورت می‌گیرد ماهيتا شبه‌عمد محسوب مي‌‌‏‌‌‏شوند که مجازات آن  پرداخت دیه خواهد بود.  در ضمن جلب رضايت بيمار براي مسئول نبودن پزشك كافي نخواهد بود.