ایران, فرهنگ و هنر

ثبت رکورد فروش در پردیس سینمایی کوروش

پردیس سینمایی کوروش

(Koroush Cineplex)

چهارده سانس فوق العاده برای چهار فیلم اکران نوروزی در پردیس مجلل سینمایی « کورش ».

شامگاه نهم فروردین ماه، این سینما به دلیل استقبال قابل توجه مخاطبان، چهارده سانس فوق العاده برای چهار فیلم، « ماجرای نیمروز »، « آباجان »، « گشت ٢ » و « خوب، بد،جلف » در نظر گرفت.

به گزارش روابط عمومی پردیس سینمایی کورش، رکورد فروش روزانه بین سینماهای کشور با ارزش ٢٢٢ میلیون  در اختیار پردیس سینمایی کورش است. این رکورد در روز سه شنبه ٨ فروردین ثبت شد.

پیش از این در اولین جمعه سال، این پردیس با فروش ٢٢٠ میلیون در یک روز رکورد فروش روزانه قبلی را شکست. رکورد قبلی فروش روزانه نیز با ارزش ٢١٢ میلیون به تاریخ ١٢ فروردین ٩۵ در اختیار این پردیس بود.