تغذیه, سلامت

چرا باید بیشتر انبه بخوریم

(pexel.com) خوردن دو فنجان انبه باعث جلوگیری از انسداد شریانها می‌شود

برای داشتن یک تابستان دلپذیر، می‌توانید میوه خوشمزه انبه را به اسموتی‌های‌تان اضافه کنید. انبه‌ها به جز این که لذیذ هستند، برای قلب‌تان نیز واقعا مفیدند.

طبق تحقیقات جدید، خوردن دو فنجان انبه باعث جلوگیری از انسداد شریانها پس از دوساعت از مصرف آن می‌شود.

دکتر روبرت هکمن، پژوهشگرارشد این تحقیق گفت : « این اولین مطالعه‌ای است که نشان می‌دهد انبه روی عروق خونی انسان تاثیر مثبت دارد ».

انبه‌ها حاوی مخلوطی ازانواع پلی‌فنول‌ها هستند که اثرات مثبتی درسلامتی دارند.

در این تحقیق ۲۴ زن یائسه به مدت دو هفته هر روز ۳۳۰ گرم انبه مصرف کردند.

در این مطالعه ازانبه آتالفو یا انبه عسلی استفاده شد چرا که بیشترین مقدار پلی‌فنول‌ را دارد.

این زنان پس از ۱۳ روز، مصرف انبه را متوقف کرده و به رژیم غذایی سابق‌شان برگشتند و ازآنها نمونه‌های خون و نمونه‌های تنفسی گرفته شد وفشار خون وضربان قلب‌شان ثبت شد.

دو ساعت بعد ازمصرف انبه، فشارخون سیستولیک کاهش پیدا کرد. وقتی قلب می‌تپد، فشاری که خون به شریان‌‌های شما وارد می کند را فشارخون سیستولیک می‌نامند.

بنابراین محققان به این نتیجه رسیدند که، انبه باعث بهبود سلامت قلب شده و باید جزورژیم‌های غذایی برای سلامت قلب قرار گیرد.