سلامت, مدیتیشن و آرامش

آیا مدیتیشن و باله فرد را خردمند می‌‏سازد؟

همچون مدیتیشن، تمرینات بدنی و فیزیکی مانند باله کلاسیک هم می‌‏تواند موجب خردمندی بیشتر شود. (JohnDWilliams/iStock)

همچون مدیتیشن، تمرینات بدنی و فیزیکی مانند باله کلاسیک هم می‌‏تواند موجب خردمندی بیشتر شود. (JohnDWilliams/iStock)

حکمت و خرد، به طور سنتی با سن در ارتباط است. مردم در همه سنین از درجاتی از دانایی برخوردار هستند اما چه چیزی شخص را خردمند می‌‏سازد؟

پژوهشی جدید، تحقیقات قبلی را که می‌‏گفتند مدیتیشن با خرد در ارتباط است، تائید می‌‏کند. اما به طور شگفت آوری، نشان می‌‏دهد که برخی تمرینات بدنی و فیزیکی مانند باله کلاسیک هم ممکن است موجب خردمندی بیشتر شود.

« پاتریک بی ویلیامز »، نویسنده ارشد این پژوهش و محقق فوق دکترا در بخش روانشناسی دانشگاه شیکاگو می‌‏گوید : « در این مطالعه منتظر پیدا کردن ارتباط میان باله و خردمندی نبودیم بلکه مقصود فقط مقایسه بود. »

گرچه خرد، به عنوان مسئله‌‏ای ذهنی، یکی از قدیمی‌‏ترین موضوعات مورد مطالعه توسط انسان است، اما در حیطه علم از جوان‌‏ترین مسائل به شمار می‌‏رود.

 ویلیامز می‌‏گوید : « رابطه میان باله و دانایی برای‌‏مان اسرارآمیز است و این چیزی است که اکنون درحال بررسی بیشتر هستیم. »

ارتباط بین مدیتیشن و خرد ممکن است به پایین‌‌‏تر بودن سطح اضطراب مرتبط باشد. (Ben Pruchnie/Getty Images)

ارتباط بین مدیتیشن و خرد ممکن است به پایین‌‌‏تر بودن سطح اضطراب مرتبط باشد. (Ben Pruchnie/Getty Images)

حالا محققان در حال مطالعه روی تمرین‌‏کنندگان بزرگسال باله و نیز مبتدیان آموزش باله در شیکاگو هستند.

ویلیامز می‌‏خواهد مبتدیان و تمرین‌‏کننده مجرب هر دو تمرین مراقبه و باله را طی ماه‌‏ها و سال‌‏ها پیگیری کند تا ببیند که آیا این ارتباط در طول زمان تداوم دارد یا خیر.

« مونیکا آردلت »، استادیار جامعه شناسی دانشگاه فلوریدا و از محققان برجسته « خرد » می‌‏گوید : « تا آنجا که می‌‏دانم، این مطالعه که برای نخستین بار هم منتشر می‌‏شود، رابطه میان مدیتیشن یا باله و افزایش حکمت را بررسی می‌‏کند … این یافته که تمرین باله به افزایش حکمت ربط دارد، جذاب است. فکر می‌‏کنم این مطالعه به شروع تحقیقات و سوالات بیشتر در این زمینه منجر شود. »

استعداد یا مهارت؟

ویلیامز می گوید که علم تا به حال، تمرینات جسمی راهمچون روشی ممکن برای دستیابی به دانایی نادیده گرفته است.

« این موضوع همچنین موجب می‌‏شود که تفکرمان را نسبت به خرد که آن چیزی شبیه به استعدادی برای اندیشیدن است نه چیزی شبیه مهارت، تغییر دهیم. اگر در مورد حکمت همچون یک مهارت فکر کنیم،  می‌‏شود با آموختن تمریناتی، برای بهبود آن تلاش کنیم. »

یافته‌‏ها بیانگر آن است که مدیتیشن مزایای بیشتری در کاهش استرس یا درد دارد.

در پژوهش مذکور، از ۲۹۸ تمرین‌‏کننده مدیتیشن و باله در قالب فرم‌‏های نظرسنجی سوالاتی درباره تجربیاتشان هنگام انجام تمرینات پرسیده شد.

از آنها خواسته شد که وقتی چهار فعالیت : تکنیک الکساندر (روشی برای بهبود طرز قرار گرفتن بدن، تعادل، هماهنگی و حرکت)، روش فلدنکریس (فرمی از پرورش جسمی که موجب بهبود حرکت، عملکرد فیزیکی، کاهش درد و افزایش خود آگاهی می‌‏شود)، مدیتیشن و باله کلاسیک را در مدت زمان معین انجام می‌‏دهند، تجربیات و وضعیتشان را تشریح کنند.

این بررسی همچنین شامل پرسشنامه‌‏ای روانشناختی است که در آن درباره خصوصیاتی که تصور می‌‏شود مؤلفه‌‏های حکمت باشند، مانند همدلی و اضطراب، از تمرین‌‏کنندگان پرسش شده است.

یافته‌‏ها نشان داد که کسانی که انواع مراقبه و مدیتیشن را انجام می‌‏دهند، از کسانی که در سه گروه دیگر فعالیت می‌‏کردند، به طور متوسط، از دانایی بیشتری برخوردار بودند.

 مهمتر این که، برای نخستین بار بود که تصدیق شد که ارتباط بین مدیتیشن و خرد ممکن است به پایین‌‏تر بودن سطح اضطراب مرتبط باشد.

این یافته‌‏ها بیانگر آن است که مراقبه مزایای بیشتری در کاهش استرس یا درد دارد.

ویلیامز می‌‏گوید : « این نخستین بار است که رابطه میان خردمندی از یک سو و تمرینات ذهنی و جسمی، از سوی دیگر، نشان داده می‌‏شود. همچنین نشان دادیم که توانایی مدیتیشن به منظور کم کردن اضطراب روزمره، می‌‏تواند تا حدودی این رابطه را توضیح دهد. »

شرکت کنندگانی که باله تمرین می‌‏کردند، نسبت به افراد مراقبه کننده، از خرد پایین‌‏تری برخوردار بودند؛ با این وجود، بیشتر تمرین کنندگان باله برتر از آنهایی بودند که در خصوصیات روان شناختی مرتبط با خرد، امتیاز آوردند.

ویلیامز می‌‏گوید : « امیدواریم این تحقیق کاوشگرانه دیگران را به تکرار نتایج‌‏مان و نیز جستجوی تجربیات دیگری که با حکمت و عواملی که ممکن است چنین ارتباطاتی را شرح دهند، تشویق کند. گرچه خرد، به عنوان مسئله‌‏ای ذهنی، یکی از قدیمی‌‏ترین موضوعات مورد مطالعه توسط انسان است، اما در حیطه علم از جوان‌‏ترین مسائل به شمار می‌‏رود. »

محققان نتیجه گیری کردند : « اگر تمرین‌‏های ذهنی و جسمی می‌‏تواند به کسب خرد بیشتری منجر شود، بایستی در میان برنامه‌‏ریزی‌‏های فضا‌‏هایی همچون کلاس درس و یا محل کار قرار بگیرند و نه تنها با هدف ایجاد افرادی خردمندتر بلکه با هدف ایجاد جامعه‌‏ای داناتر. »