جامعه

چندین زخمی در حمله‌‏ای در مقابل پارلمان بریتانیا

(REUTERS/Toby Melville)

در جریان حمله روز چهارشنبه در مقابل پارلمان لندن، یک مامور پلیس چاقو خورده، به ضارب شلیک شده و چند نفر از مردم زخمی شده‌‌‏اند.

به گزارش رویترز، پس از شنیده شدن صدا‌‌‏های بلندی شبیه به تیر اندازی در خارج از پارلمان بریتانیا، پلیس لندن به یک مرد شلیک کرده است. در جریان این حادثه بیش از ده نفر زخمی روی زمین دیده شده‌‌‏اند.

در زمان حادثه نشستی در خانه عوام برگزار شده بود که به حالت تعلیق درآمد و از همه خواسته شد در داخل پارلمان بمانند.

ترزا می سخنگوی دفتر ترزا می از امنیت وی خبر داد؛ اما از بیان موقعیت وی در موقع حادثه امتناع کرد.

رویترز می‌‌‏نویسد که با توجه به تصاویر منتشر به نظر می‌‌‏رسد که حادثه ممکن است در چندین منطقه رخ داده باشد از جمله روی پل وستمینستر در کنار ساختمان پارلمان بریتانیا.

به خبرنگاران گفته شده است که در داخل ساختمان‌‌‏ها بمانند.

این حادثه در اولین سالگرد حمله تروریستی به بروکسل رخ داده است.

(REUTERS/Stefan Wermuth)