چین, دموکراسی و حقوق بشر, ویدئو

۲۵ آوریل، روزی که در یاد چینی ها فراموش نمی شود

مطالب دیگر :

دستاویزی برای نسل‌کشی : صلح آمیزترین اعتراض جهان، بهانه‌‌‌‌‏ای برای کشتار می‌‌‌‌‏شود

اپلیکیشن اجباری چینی، چگونه تمام اطلاعات کاربر را به حکومت گزارش می‌دهد

رمز افشاگری، فیلمی براساس ماجرایی واقعی و هولناک در چین (ویدئو)