جداسازی اعضای بدن, چین, ویدئو

چرا تمرین معنوی و آرامش بخش فالون دافا در چین تحت آزار و شکنجه قرار دارد – قسمت دوم (ویدئو)

 

مطالب دیگر :

چرا تمرین معنوی و آرامش بخش فالون دافا در چین تحت آزار و شکنجه قرار دارد – قسمت اول

نامه‌ای سرگشاده برای ترامپ در آستانه سفر به چین

تضادهای بنیادین پشت مذاکرات آمریکا و چین / آنچه باید بدانید