جداسازی اعضای بدن, چین, دموکراسی و حقوق بشر, ویدئو

چرا تمرین معنوی و آرامش بخش فالون دافا در چین تحت آزار و شکنجه قرار دارد – قسمت اول (ویدئو)

 

مطالب دیگر :

چرا تمرین معنوی و آرامش بخش فالون دافا در چین تحت آزار و شکنجه قرار دارد – قسمت دوم 

تمرینی که هماهنگی و آرامش را به ارمغان می‌آورد

داستان کوتاه از آنچه چین بیش از همه پنهان می‌‌‏کند