چین, رژیم

تحولات سیاسی در چین با فعالیت کمپین ضد فساد شی جین‌‏پینگ

(راست) شی جین‌‏پینگ، رهبر چین و (چپ) وانگ کیشان، رئیس سازمان مبارزه با فساد. 30 سپتامبر 2014. (Feng Li/Getty Images)

(راست) شی جین‌‏پینگ، رهبر چین و (چپ) وانگ کیشان، رئیس سازمان مبارزه با فساد. ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴٫ (Feng Li/Getty Images)

زمانی‌‏که مقامات ارشد حزب کمونیست چین برای مجالس رسمی با موهایی یک‌‏دست مشکی، لباس‌‏های تیره و با کروات‌‏هایی به رنگ قرمز حاضر می‌‏شوند، حسی از ثباتی یک‌‏پارچه تلقین می‌‏شود.

اما در چند سال گذشته، هیچ درکی از جدایی این نخبگان آرام حزب توسط « شی جین‌‏پینگ »، رهبر رژیم چین، وجود نداشت.

شی جین‌‏پینگ، مقامات ارشد بدنام حزب را متهم به توطئه سیاسی کرده است. بازرسان ضد فساد او، بدنه رهبری قدیمی حکومت را به‌‏خاطر نداشتن آگاهی سیاسی مورد انتقاد قرار داده‌‏اند. و سازمان مبارزه با فساد در بخشنامه اخیر خود به کارکنان رده بالای حزب اعلام کرده است که در‌‏واقع هیچ‌‏کس به‌‏درستی عمل نکرده است.

افشاگری‌‏های رسمی نخبگان متمرد بیانگر این است که کمپین ضد فساد شی جین‌‏پینگ تنها ابزاری است که قادر به حذف جناح رقیب بوده و اهرم فشاری است برای پیروی از قوانین انضباطی جدید که توسط شی جین‌‏پینگ مقرر شده است. حزب جیانگ زمین، پیشتر، به کودتا برای حذف شی جین‌‏پینگ متهم شده است.

با‌‏توجه به این‌‏که کل نیروی کمپین ضد فساد برای وادار کردن مقامات چینی به وفاداری سیاسی به شی جین‌‏پینگ به‌‏کار می‌‏رود، اگر این کمپین ادامه یابد، احتمال ایجاد تغییرات سیاسی بسیار مهم در چین وجود خواهد داشت.

هر چند شی جین‌‏پینگ رهبر حزب است، اما از‌‏طریق سیستمی به‌‏روی کار آمد که برای دو دهه توسط جیانگ زمین، رهبر سابق که به نوعی پدرخوانده حزب محسوب می‌‏شود، کنترل می‌‏شد. جیانگ زمین بعد از قتل‌‏عام میدان « تیان آن‌‏من » به‌‏قدرت رسید و سال‌‏های پس از آن او و جناحش کنترل ارتش، دستگاه امنیتی، سیستم تبلیغاتی و اقتصادی چین را به‌‏دست گرفته بودند.

هم‌‏چنان‌‏که مقامات چین وفاداری خود را به شی جین‌‏پینگ اعلام می‌‏کنند، لحظه‌‏ای فرا خواهد رسید که با داشتن حمایت اکثریت آن‌‏ها، او رهبر بی‌‏چون‌‏و‌‏چرا چین شود. شی این وضعیت را با حذف جیانگ زمین تحکیم خواهد کرد. با حذف جیانگ و نیروهای سیاسی قدیمی، شی جین‌‏پینگ می‌‏تواند آینده سیاسی جدید و متفاوتی را برای چین رغم زند.

پایان دوران جیانگ زمین

تا همین اواخر، نفوذ جیانگ زمین بر خط‌‏مشی سیاسی نخبگان حزب و بعد‌‏از مرگ « دنگ شیائوپینگ » در سال ۱۹۹۷ تقریباً بدون رقیب بود. « هو جینتائو »، جانشین دنگ، نیز از نظر سیاسی توسط « رهبری جمعی » متحدان جیانگ در دفتر سیاسی دائمی حزب که بالاترین نهاد تصمیم‌‏گیری رژیم است، محدود می‌‏شد.

بسیاری از مقامات چین نیز از جیانگ زمین حمایت می‌‏کردند؛ زیرا او فساد آن‌‏ها را نادیده می‌‏گرفت. همچنین، به‌‏دلیل آن‌‏که جیانگ به آن‌‏ها پیشنهاد ثروت و قدرت می‌‏داد، در پروژه مورد علاقه جیانگ یعنی آزار و اذیت روش معنوی و سنتی « فالون‌‏گونگ » مشارکت فعالی داشتند.

زمانی‌‏که شی جین‌‏پینگ به‌‏قدرت رسید، مجبور شد به طریقی با باند جیانگ زمین مقابله کند. اول این‌‏که شی کاملاً به سرنوشت هو جینتائو آگاه بود و می‌‏خواست خود امور را به‌‏دست گیرد. همچنین، متحدان کلیدی جیانگ برای سرنگونی شی جین‌‏پینگ برنامه‌‏ریزی کرده بودند؛ توطئه‌‏ای که برای مقامات ایالات متحده در چین، توسط یک مقام ارشد سابق پلیس استانی در هنگام فرار نافرجامش در سال ۲۰۱۲ آشکار شد.

با‌‏توجه به گزارش‌‏های رسمی، کمپین ضد فساد در چهار سال گذشته با هدایت « وانگ کیشان »، رئیس سازمان مبارزه با فساد و متحد اصلی شی جین‌‏پینگ، بیش‌‏از یک میلیون نفر از مقامات در تمامی رده‌‏های حزب را مورد تحقیق و تفحص قرار داده است.

بیش‌‏از ۲۰۰ نفر از نخبگان حزب از نهادهای دولتی، ارتش و شرکت‌‏های دولتی پاک‌‏سازی شدند. متحدان بسیار قدرتمند جیانگ زمین، هم‌‏چون « ژو یونگ‌‏کانگ »، تزار امنیتی سابق و « گوا بوشیانگ » و « شو چایهو »، معاونین نظامی ارتش نیز مورد تفحص قرار گرفته، محاکمه و به حبس ابد محکوم شدند.

ژو یونگ‌‏کانگ، مسئول سابق امنیتی کمیته دائمی حزب کمونیست چین، در دادگاهی در شهر تیانجین به حبس ابد محکوم شد. 11 ژوئن 2015. (CCTV via AP)

ژو یونگ‌‏کانگ، مسئول سابق امنیتی کمیته دائمی حزب کمونیست چین، در دادگاهی در شهر تیانجین به حبس ابد محکوم شد. ۱۱ ژوئن ۲۰۱۵٫ (CCTV via AP)

امسال نیز، شی جین‌‏پینگ نشان داد که عدم وفاداری سیاسی بسیار جدی‌‏تر از جنایات مردان جیانگ است.

شی و کمپین مبارزه با فساد او در سخن‌‏رانی‌‏ها و مقالات خود، این سه نفر و چند تن دیگر را توطئه‌‏گرانی نامیدند که قصد « ایجاد شکاف در حزب » را داشتند.

شی در سخن‌‏رانی دوم نوامبر خود، از وجود « تعداد اندکی از مقامات رده بالای حزب » خبر داد که « باعث افزایش جاه‌‏طلبی‌‏های سیاسی در حزب » شده‌‏اند و آن‌‏ها را محکوم کرد.

در مقاله ۲۱ نوامبر آژانس مبارزه با فساد آمده است که « امنیت سایسی » برای « حزب و کشور » ضروری است و با‌‏توجه به وجود عناصر متمردی هم‌‏چون ژو یونگ‌‏کانگ در رژیم، مقامات ارشد هرگز نباید « آگاهی سیاسی خود را منفعل نگه دارند. » در ادامه این مقاله آمده است که « مقامات ارشد » باید « هم‌‏نشینی با افراد خطاکار » را متوقف کنند.

این مقاله، به‌‏گفته « لی تیانشیائو »، مفسر سیاسی، به‌‏وضوح خط‌‏مشی سیاسی شی جین‌‏پینگ را اعلام کرده است.

به‌‏گفته وی، « بعد‌‏از آن‌‏که شی جین‌‏پینگ در ششمین مجمع کمیته مرکزی حزب به‌‏عنوان هسته رهبری نامیده شد، برای مقامات یادآور این موضوع بود که باید مراقب نگرششان نسبت‌‏به شی و همراهانش باشند. » وفاداری به شی به یک « موضع سیاسی و یک قانون انضباطی حزب » تبدیل شده است.

عنوان « هسته رهبری »، با‌‏اینکه تا‌‏حدی زیادی نمادین است، اما نشانه اعتبار و قدرت رهبر حزب در‌‏نظر گرفته می‌‏شود.

لی افزود، مقاله ۲۱ نوامبر، هم به‌‏عنوان یک اخطار و هم فرصتی برای مقاماتی که هنوز با جیانگ زمین در ارتباط هستند، محسوب می‌‏شود تا یا سرنوشت خود را با شی جین‌‏پینگ گره بزنند و یا پیش‌‏از تجدید بزرگ سازمانی در سال ۲۰۱۷ حذف شوند.

همچنین وی اظهار داشت، این مقاله نشانه آغاز یک « پاک‌‏سازی جامع » متحدان باقی‌‏مانده جیانگ زمین در سطوح بالایی حزب و همچنین خود او است.

فراتر از حزب؟

شی جین‌‏پینگ، از‌‏طریق کمپین ضد فساد، خود را در موقعیتی قرار داده است که به او اجازه به اجرا گذاشتن هر‌‏نوع سناریوی سیاسی را می‌‏دهد؛ چیزی که برای جیانگ زمین که قدرتش ریشه در فساد و دزد‌‏سالاری بود، غیرممکن به‌‏نظر می‌‏رسید.

در‌‏حال حاضر، محققان چینی پیشنهاد سیستم ریاست‌‏جمهوری برای حکومت چین داده‌‏اند.

در ماه نوامبر، رهبری چین، یک برنامه آزمایشی پیشنهاد داد که به‌‏موجب آن بدنه ضد فساد دولت جدید به مجلس پاسخ‌‏گو باشد و نه به بخش‌‏های اجرایی. در صورت اجرای این برنامه، یک تغییر ساختاری در رژیم چین اتفاق خواهد افتاد که در آن حزب دیگر مسئول و کنترل‌‏کننده همه چیز نیست.

اگر شی جین‌‏پینگ، کمپین ضد فساد را رسمی کند، نتایج ناخواسته آن ممکن است چین را به چین پسا‌‏کمونیستی تبدیل کند.