روانشناسی

موسیقی ‌درمانی می‌تواند استرس و اضطراب را کاهش دهد

موسیقی ‌درمانی می‌تواند استرس و اضطراب را کاهش دهد

موسیقی دارای نیرویی جادویی و رمزگونه است که با تأثیر بر ذهن، جسم و احساسات به ارتقای سطح سلامت انسان کمک می‌کند. به دلیل تأثیر فوری و نیرومندی که موسیقی روی احساسات دارد، در زمان‌هایی که انسان در شرایطی سخت ...
چگونه ارتباط خود را با دیگران موثر سازیم

چگونه ارتباط خود را با دیگران موثر سازیم

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‏پردازیم. در مقالات گذشته، به‌‌‌‏طور مختصر تعریف ارتباطات و اهمیت آن را بیان ...

اصول نگهداشت ارتباط انسانی

اصول نگهداشت ارتباط انسانی

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‏پردازیم. در مقالات  گذشته، به تعاریف ارتباطات، اهمیت و انواع آن اشاره مختصری ...

انواع ارتباطات

انواع ارتباطات

  در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‏پردازیم.   در مقاله گذشته اشاره مختصری به تعریف ارتباط داشتیم و ...

ارتباطات به زبان ساده

ارتباطات به زبان ساده

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‏پردازیم. ارتباط چیست؟ ارتباط یک حوزه مطالعاتی چند رشته ای است ، که ...

چگونگی بهبود کیفیت کار از راه دور

چگونگی بهبود کیفیت کار از راه دور

نکات هوشمندانه مربوط به بازاریابی در حال حاضر بسیاری از حرفه‌‏ها به کارمندی که در یک اطاق بنشیند و بر روی یک کامپیوتر کار کند، نیازمندند. نشست‌‏های گاه به گاه و جلساتی که برای همکاری بین افراد تشکیل می‌‏شود (و ...

روابط خود را مدیریت کنید تا از تیرگی آن‌‏ها بکاهید

روابط خود را مدیریت کنید تا از تیرگی آن‌‏ها بکاهید

در شماره گذشته در سر فصل ارتباط میان فردی، به عناوین مختلفی اشاره داشته‌ایم و مباحثی چون پرخاشگری، جلب نظر موافق، تعارض، فریب کاری، ارتباط دو پهلو، بی‌ثباتی و… را با هم به اختصار مرور کردیم. در این شماره نیز ...