روانشناسی

فاصله نگیرید؛ اِنزوا، عمر را کوتاه می‌‏کند !

فاصله نگیرید؛ اِنزوا، عمر را کوتاه می‌‏کند !

  نوشته دکتر مینو اسدی قضاوت نکنید ؛مردم از شما متنفر می‌‏شوند ! دیگران را درک کنید و کاری کنید کنارِ شما حالشان خوب باشد، به همه لبخند تعارف کنید، این همان هوش و نبوغِ اجتماعی است، چیزی که لازمه‌‏ی روابطی ...
چرا گاهی ارتباط با برخی از افراد دشوار است

چرا گاهی ارتباط با برخی از افراد دشوار است

در مقاله‌‌‏های گذشته گفته شد که از نظر ارتباطی، انسان‌ها را به چهار گروه طبقه‌بندی کرده‌اند تا با توجه به خصوصیات هر یک از گروه‌ها، بتوان برخی از ویژگی‌های آنها را پیش‌بینی نمود. خصوصیات گروه اول و گروه دوم را ...

« نیاز به موفقیت » در انسان برای ایجاد ارتباط با دیگران

« نیاز به موفقیت » در انسان برای ایجاد ارتباط با دیگران

در مقالات قبل گفته شد که به‌‌‏منظور برقراری ارتباط مؤثر با اطرافیان، مشتریان، همکاران و…، انسان‌ها را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند تا بتوانند خصوصیات اخلاقی، دیدگاه‌ها و انگیزه‌های آنان را دسته‌بندی نموده و تا حدودی رفتارهایشان را پیش‌بینی نمایند. ...

چگونگی شناخت و نفوذ در انسان‌‏ها

چگونگی شناخت و نفوذ در انسان‌‏ها

در مقاله‌‌‌‏های گذشته به طور اختصار به تعریف ارتباطات، ارتباطات درون‌فردی و میان‌فردی، بازخور در ارتباطات و… اشاره‌ای داشتیم؛ اینک در خصوص شناخت انسان‌ها و اینکه دانشمندانِ علم ارتباطات، چگونه انسان‌ها را طبقه‌بندی کرده‌اند تا خصوصیات و خلق و خوی ...

چگونه بازخور دیگران، رفتار‌‏هایمان را تغییر می‌‏دهد

چگونه بازخور دیگران، رفتار‌‏هایمان را تغییر می‌‏دهد

  در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‌‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‌‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‌‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‌‌‌‏پردازیم. در چند مقالات قبلی، به موضوع یادگیری ارتباط از طریق شرطی ...

نقش بازخور در ارتباطات

نقش بازخور در ارتباطات

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‌‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‌‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‌‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‌‌‌‏پردازیم. در مقالات قبل به موضوع آموختنی بودن رفتارهای انسان اشاره کردیم و ...

رفتار‌‏های اجتماعی و نتایج آن

رفتار‌‏های اجتماعی و نتایج آن

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‌‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‌‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‌‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‌‌‌‏پردازیم. در مقالات گذشته گفتیم که ارتباطات همانند سایر رفتارهای اجتماعی، آموختنی است. ...

رفتار‏ ارتباطی را بیاموزیم

رفتار‏ ارتباطی را بیاموزیم

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‌‏پردازیم. در مقالات گذشته در مورد ارتباطات و ویژگی‌های آن نکاتی مطرح شد. ...

نکاتی چند درباره ارتباطات

نکاتی چند درباره ارتباطات

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‏پردازیم.  در مقالات پیشین به اختصار به تعاریف ارتباطات،‌ اهمیت آن و چگونگی ...

چگونه ارتباط خود را با دیگران موثر سازیم

چگونه ارتباط خود را با دیگران موثر سازیم

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‏پردازیم. در مقالات گذشته، به‌‌‌‏طور مختصر تعریف ارتباطات و اهمیت آن را بیان ...

اصول نگهداشت ارتباط انسانی

اصول نگهداشت ارتباط انسانی

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‏پردازیم. در مقالات  گذشته، به تعاریف ارتباطات، اهمیت و انواع آن اشاره مختصری ...