روانشناسی

چگونه با گفتگوهای مثبت درونی بهتر زندگی‌‌‌‌‏ کنیم؟

چگونه با گفتگوهای مثبت درونی بهتر زندگی‌‌‌‌‏ کنیم؟

« گفتگو با خود » دیالوگی درونی و تحت تاثیر ذهن ناخودآگاه است و افکار، عقاید، پرسش‌‌‏ها و ایده‌‌‌‌‏های‌‌‌‌‏تان را نشان می‌‌‌‌‏دهد. صحبت کردن با خود می‌‌‌‌‏تواند هم اثر مثبت داشته باشد و هم اثر منفی. هم می‌‌‌‌‏تواند دلگرم کننده باشد و ...
اصول نگهداشت ارتباط انسانی

اصول نگهداشت ارتباط انسانی

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‏پردازیم. در مقالات  گذشته، به تعاریف ارتباطات، اهمیت و انواع آن اشاره مختصری ...

انواع ارتباطات

انواع ارتباطات

  در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‏پردازیم.   در مقاله گذشته اشاره مختصری به تعریف ارتباط داشتیم و ...

ارتباطات به زبان ساده

ارتباطات به زبان ساده

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‏پردازیم. ارتباط چیست؟ ارتباط یک حوزه مطالعاتی چند رشته ای است ، که ...

چگونگی بهبود کیفیت کار از راه دور

چگونگی بهبود کیفیت کار از راه دور

نکات هوشمندانه مربوط به بازاریابی در حال حاضر بسیاری از حرفه‌‏ها به کارمندی که در یک اطاق بنشیند و بر روی یک کامپیوتر کار کند، نیازمندند. نشست‌‏های گاه به گاه و جلساتی که برای همکاری بین افراد تشکیل می‌‏شود (و ...

روابط خود را مدیریت کنید تا از تیرگی آن‌‏ها بکاهید

روابط خود را مدیریت کنید تا از تیرگی آن‌‏ها بکاهید

در شماره گذشته در سر فصل ارتباط میان فردی، به عناوین مختلفی اشاره داشته‌ایم و مباحثی چون پرخاشگری، جلب نظر موافق، تعارض، فریب کاری، ارتباط دو پهلو، بی‌ثباتی و… را با هم به اختصار مرور کردیم. در این شماره نیز ...