روانشناسی

تست هوش مکعب 

تست هوش مکعب 

اگر تصویر بالا را به شکل مکعب در آوریم، دو تا از مکعب‌های صحیح کدامند؟ پاسخ تست هوش مکعب * * * * * * * * * گزینه‌های صحیح A و E می‌باشند با حل تست هوش میتوانید تخیل ...
روابط خود را مدیریت کنید تا از تیرگی آن‌‏ها بکاهید

روابط خود را مدیریت کنید تا از تیرگی آن‌‏ها بکاهید

در شماره گذشته در سر فصل ارتباط میان فردی، به عناوین مختلفی اشاره داشته‌ایم و مباحثی چون پرخاشگری، جلب نظر موافق، تعارض، فریب کاری، ارتباط دو پهلو، بی‌ثباتی و… را با هم به اختصار مرور کردیم. در این شماره نیز ...