روانشناسی

بچه های ۳ تا ۷ ساله چگونه رفتار درست و غلط را تشخیص می دهند؟ (قسمت دوم)

بچه های ۳ تا ۷ ساله چگونه رفتار درست و غلط را تشخیص می دهند؟ (قسمت دوم)

بچه‌‌‏ها چگونه درست و غلط را یاد می‌‌‏گیرند؟ (قسمت اول) در مرحله سوم رشد اخلاقی، بچه ها با تقویت‌‏ها و همچنین یادآوری‌‏های مکرر والدین، در این سن یاد می‌‏گیرند که رفتارشان را با یک قانون درونی هدایت کنند و قوانین ...
نقش بازخور در ارتباطات

نقش بازخور در ارتباطات

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‌‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‌‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‌‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‌‌‌‏پردازیم. در مقالات قبل به موضوع آموختنی بودن رفتارهای انسان اشاره کردیم و ...

رفتار‌‏های اجتماعی و نتایج آن

رفتار‌‏های اجتماعی و نتایج آن

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‌‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‌‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‌‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‌‌‌‏پردازیم. در مقالات گذشته گفتیم که ارتباطات همانند سایر رفتارهای اجتماعی، آموختنی است. ...

رفتار‏ ارتباطی را بیاموزیم

رفتار‏ ارتباطی را بیاموزیم

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‌‏پردازیم. در مقالات گذشته در مورد ارتباطات و ویژگی‌های آن نکاتی مطرح شد. ...

نکاتی چند درباره ارتباطات

نکاتی چند درباره ارتباطات

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‏پردازیم.  در مقالات پیشین به اختصار به تعاریف ارتباطات،‌ اهمیت آن و چگونگی ...

چگونه ارتباط خود را با دیگران موثر سازیم

چگونه ارتباط خود را با دیگران موثر سازیم

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‏پردازیم. در مقالات گذشته، به‌‌‌‏طور مختصر تعریف ارتباطات و اهمیت آن را بیان ...

اصول نگهداشت ارتباط انسانی

اصول نگهداشت ارتباط انسانی

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‏پردازیم. در مقالات  گذشته، به تعاریف ارتباطات، اهمیت و انواع آن اشاره مختصری ...

انواع ارتباطات

انواع ارتباطات

  در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‏پردازیم.   در مقاله گذشته اشاره مختصری به تعریف ارتباط داشتیم و ...

ارتباطات به زبان ساده

ارتباطات به زبان ساده

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‏پردازیم. ارتباط چیست؟ ارتباط یک حوزه مطالعاتی چند رشته ای است ، که ...

چگونگی بهبود کیفیت کار از راه دور

چگونگی بهبود کیفیت کار از راه دور

نکات هوشمندانه مربوط به بازاریابی در حال حاضر بسیاری از حرفه‌‏ها به کارمندی که در یک اطاق بنشیند و بر روی یک کامپیوتر کار کند، نیازمندند. نشست‌‏های گاه به گاه و جلساتی که برای همکاری بین افراد تشکیل می‌‏شود (و ...