روانشناسی

هنر ارتباط کلامی

هنر ارتباط کلامی

در زندگی انسان هیچ رفتار ارتباطی به اندازه ارتباط کلامی وسعت و تأثیر ندارد و هیچ پدیده‌ای این قدر با زندگی انسان عجین نیست. روان شناسان در این مورد اتفاق نظر دارند که از راه زبان، انسان تحول اساسی پیدا ...

بکارگیری هوش هیجانی در تعامل میان مدیران و کارمندان

بکارگیری هوش هیجانی در تعامل میان مدیران و کارمندان

امروزه بسیاری از سازمان‌ها در حال تغییر هستند و یا شاید بهتر است بگوییم که محکوم به پذیرش تغییر هستند و هر گونه تغییر نیز نیازمند کارکنان و مدیرانی است که انطباق‌پذیر و سازگار باشند. در این میان، تعامل اجتماعی ...

تفاهم با دیگران

تفاهم با دیگران

  در مقاله گذشته به موضوع گوش دادن و شنیدن مؤثر اشاره‌ای داشتیم و اینک به مهارت دوم از تفاهم با دیگران به اختصار می‌پردازیم. همدلی(Empathy) مهارتی است که از طریق آن می‌توان شناخت بیشتری را نسبت به دیگری به ...

بی اعتمادی

بی اعتمادی

از مجموعه مقالات روانشناسی خانم دکتر نسترن ادیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏راد یعنی منتظرید مردم شما را آزار دهند یا مورد سوء استفاده قرار گیرید. فکر می کنید با خیانت، دروغ، به بازی گرفتن، تحقیر، آسیب بدنی یا بهره‌‌‌‏کشی از شما سوء استفاده می‌‌‌‏شود. ...

ایجاد تفاهم در گوش دادن به دیگران

ایجاد تفاهم در گوش دادن به دیگران

در شماره‌های گذشته به چگونگی برقراری ارتباط و نیز برخی از خصوصیات انسان‌ها اشاره‌ای داشتیم و یادآور شدیم که برقراری ارتباط انسانی صحیح میان انسان‌ها، گاهاً به صورت درست انجام نمی‌گیرد، مگر اینکه آنان با نوعی تفهیم و تفاهم و ...

بررسی مقایسه‌‌‌‏ای بهزیستی روانی و اضطراب در تمرین کنندگان چی‌‌‌‏گونگ با غیر تمرین کنندگان – قسمت دوم

بررسی مقایسه‌‌‌‏ای بهزیستی روانی و اضطراب در تمرین کنندگان چی‌‌‌‏گونگ با غیر تمرین کنندگان – قسمت دوم

ادامه مطلب از قسمت اول : یافته‌‏های پژوهش تجزیه تحلیل آماری داده ها نشان داد که میانگین سنی نمونه ها ۳۷ سال بود. ۵۷ درصد نمونه ها زن و ۲۰ درصد مرد بودند (ده مرد تمرین کننده و ده نفر مرد ...

بررسی مقایسه‌‌‏ای بهزیستی روانی و اضطراب در تمرین کنندگان چی‌‌‏گونگ با غیر تمرین کنندگان – قسمت اول

بررسی مقایسه‌‌‏ای بهزیستی روانی و اضطراب در تمرین کنندگان چی‌‌‏گونگ با غیر تمرین کنندگان – قسمت اول

  امروزه با افزایش روز افزون علاقه‌‏مندی مردم به طب مکمل، توجه به روش‌‏های مختلف چی‌‏گونگ که می‌‏توانند روی سلامت جسم و روان تاثیر داشته باشند، رو به افزایش است. پژوهش حاضر که در دو بخش منتشر می‌‌‏شود، توسط یکی ...

هوش هیجانی

هوش هیجانی

در شماره‌های گذشته به ویژگی‌های ارتباط درون‌فردی به اختصار اشاره رفت؛ اینک سعی داریم تا در مورد توانایی‌ها، هیجانات و احساسات فرد نیز مطالبی را بیان کنیم. آنچه که در مورد افراد بیان می‌شود، برخی‌ها به هوش و حافظه و ...

ارتباط درون‌فردی، ارتباط انسان با دنیای روانی و ذهنی خود

ارتباط درون‌فردی، ارتباط انسان با دنیای روانی و ذهنی خود

یکی از جلوه‌های مناسبات انسانی، تعامل انسان‌ها با خود و یا دیگران است. این تعامل از ساده‌ترین شکل آن تا پیچیده‌ترین وجه، در مناسبات انسانی بروز می‌کند. شکل پیچیده تعامل با ورود ابزارهای ارتباطی در چند دهه اخیر همراه بوده، ...

شناخته‌‏ها و ناشناخته‌‏های درونمان در ارتباطات

شناخته‌‏ها و ناشناخته‌‏های درونمان در ارتباطات

در دوهفته گذشته به مدل ارتباطی آقای مارک نپ اشاره کردیم و گفتیم که وی ده مرحله جداگانه‌ای را برای ارتباط میان‌فردی از مرحله آغاز تا مرحله پایان (جدایی) پیش‌بینی کرده است و به اختصار به هر مرحله از مراحل ...