روانشناسی

چگونه مهمان خوبی باشیم؟

چگونه مهمان خوبی باشیم؟

یکی از مهم ترین آداب و رسوم خانواده های ایرانی، دید و بازدید از اقوام و آشنایان است. در گذشته اغلب مهمانی ها بسیار ساده و با هدف دورهم جمع شدن اعضای خانواده و دوستان برگزار می شد. هرچند امروزه ...
رفتار‏ ارتباطی را بیاموزیم

رفتار‏ ارتباطی را بیاموزیم

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‌‏پردازیم. در مقالات گذشته در مورد ارتباطات و ویژگی‌های آن نکاتی مطرح شد. ...

نکاتی چند درباره ارتباطات

نکاتی چند درباره ارتباطات

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‏پردازیم.  در مقالات پيشين به اختصار به تعاريف ارتباطات،‌ اهميت آن و چگونگي ...

چگونه ارتباط خود را با دیگران موثر سازیم

چگونه ارتباط خود را با دیگران موثر سازیم

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‏پردازیم. در مقالات گذشته، به‌‌‌‏طور مختصر تعريف ارتباطات و اهميت آن را بيان ...

اصول نگهداشت ارتباط انساني

اصول نگهداشت ارتباط انساني

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‏پردازیم. در مقالات  گذشته، به تعاريف ارتباطات، اهميت و انواع آن اشاره مختصري ...

انواع ارتباطات

انواع ارتباطات

  در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‌‏پردازیم.   در مقاله گذشته اشاره مختصري به تعريف ارتباط داشتيم و ...

ارتباطات به زبان ساده

ارتباطات به زبان ساده

در مجموعه مقالات ارتباطات دکتر مجید مجد‌‏نیا، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات که در اِپُک‌‏تایمز فارسی منتشر می‌‏شوند، به نقش ارتباطات و جایگاه آن در زندگی کنونی می‌‏پردازیم. ارتباط چیست؟ ارتباط يك حوزه مطالعاتي چند رشته اي است ، كه ...

چگونگی بهبود کیفیت کار از راه دور

چگونگی بهبود کیفیت کار از راه دور

نکات هوشمندانه مربوط به بازاریابی در حال حاضر بسیاری از حرفه‌‏ها به کارمندی که در یک اطاق بنشیند و بر روی یک کامپیوتر کار کند، نیازمندند. نشست‌‏های گاه به گاه و جلساتی که برای همکاری بین افراد تشکیل می‌‏شود (و ...

روابط خود را مدیریت کنید تا از تیرگی آن‌‏ها بکاهید

روابط خود را مدیریت کنید تا از تیرگی آن‌‏ها بکاهید

در شماره گذشته در سر فصل ارتباط میان فردی، به عناوین مختلفی اشاره داشته‌ایم و مباحثی چون پرخاشگری، جلب نظر موافق، تعارض، فریب کاری، ارتباط دو پهلو، بی‌ثباتی و… را با هم به اختصار مرور کردیم. در این شماره نیز ...