ایران, فرهنگ و هنر, فرهنگ و هنر

ریشه ضرب المثل کلکش را کندند

(pexel.com)

کولی‏ها چادر نشینانی بودند که به تناسب فصل از روستایی به روستای دیگرمی‏ رفتند و در خارج آبادی چادر می زدند. حرفه و شغل اصلی آنان آهنگری بود. پس از برپا کردن چادرها اولین کاری که می کردند این بود که نزدیک چادرشان زمین را می‏ کندند و « کلکی » را جلوی آن نصب می کردند. کلک، آتشدان سفالی بود که برای سرخ کردن فلزات به کار می‏ رفت.

 بعضی اوقات بین روستائیان و کولی‏ها اختلاف ایجاد می شد. در این حالت کشاورزان به محل اقامت کولی‏ها حمله می ‏کردند و کلک نصب شده را می‏ کندند و به یکدیگر می‏ گفتند « کلک فلانی را کندند »، یعنی مزاحمتش را رفع کردند.

(منبع : کتاب ریشه‏ های امثال و حکم)

مطالب مرتبط :

ریشه ضرب المثل شاهنامه آخرش خوش است

ریشه ضرب المثل « قمپز در کردن »

ریشه ضرب المثل « بز اخفش »