فرهنگ و هنر

ریشه ضرب المثل « حرف مفت زدن »

روزی که تلگراف‌‌‏خانه در تهران افتتاح شد، مردم باور نمی‌‌‏کردند که از شهری به شهر دیگر امکان مخابره تلگراف وجود داشته باشد.

از طرفی برخی عامه مردم عقیده داشتند در سیم‌‌‏های تلگراف شیاطینی وجود دارند. وزیر تلگراف وقت دستور داد چند روزی مردم مجانی ازتلگراف استفاده کنند. با این دستور تعدادی زیادی به تلگراف خانه مراجعه و با اقوام و دوستان احوالپرسی، گلایه، شوخی و غیره می‌‌‏کردند.

بعد از اینهمه مراجعه مردم، وزیر دستور داد روی کاغذی بنویسند و در سردر تلگراف‌‌‏خانه نصب کند. جمله این بود :« از امروز به بعد حرف مفت قبول نمی‌‌‏شود. » هر کس خواست تلگراف کند، برای هرجمله باید حق المخابره پرداخت کند. از آن تاریخ به بعد بود که کم کم حرف حساب نشده و بی‌‌‏ارزش به حرف مفت معروف شد.

مطالب دیگر :

ریشه ضرب المثل « قمپز در کردن »

تمرینی که هماهنگی و آرامش را به ارمغان می‌آورد

سه قبر دو هزار ساله در مصر کشف شدند