شنیداری

چگونه در مقابل فرد عصبانی واکنش نشان دهیم ؟ (فایل صوتی)

anger

نظر کارشناس روانشناسی اپک تایمز فارسی را درباره اینکه چگونه در مقابل فرد عصبانی واکنش نشان دهیم بشنوید.

جهت دانلود فایل کلیک کنید

مطالب دیگر :

چرا تمرین معنوی و آرامش بخش فالون دافا در چین تحت آزار و شکنجه قرار دارد (ویدئو)

ارتباط خشم و افسردگی در زنان (به همراه چند تکنیک کاهش خشم)

رموز موفقیت در روز مصاحبه شغلی (فایل صوتی)