شنیداری

راهکارهای رفع مشکلات فیزیکی برای مشاغل پشت میزی (فایل صوتی)

physical prob

نظر کارشناس سلامت اپک تایمز را درباره راهکارهای رفع مشکلات فیزیکی برای مشاغل پشت میزی بشنوید.

مطالب دیگر :

چرا تمرین معنوی و آرامش بخش فالون دافا در چین تحت آزار و شکنجه قرار دارد (ویدئو)

تغذیه مناسب برای جلوگیری از افسردگی (ویدئو)

محققان : پس از مرگ هنوز زنده هستید