دانستنی های حقوقی

آیا تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی واقعا لغو می‌‌‏شود؟

تابعیت ایرانی افراد با تابعیت دوگانه حرف می شود

(NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images)

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که « تابعیت مضاعف جرم است و این افراد حق داشتن اموال غیر‌‌‏منقول را هم ندارند. »

نقوی حسینی در گفت و گو با خبرنگار قوه قضاییه گفت که بر اساس قانون ایران کسی که تابعیت کشور دیگری را می‌‌‏پذیرد، تابعیت ایرانی او لغو می‌‌‏شود و یک تابعیتی است.

اوافزود که « وقتی فرد نمی‌‌‏تواند اموال غیر منقول داشته باشد، به طور مضاعف نمی‌‌‏تواند مسئولیت داشته یا کارمند دولت باشد. »

وی داشتن تابعیت دوگانه را مجرمانه خواند و گفت که معمولا افراد پنهان کاری می‌‌‏کنند و مجازات آن را محرومیت از تابعیت ایرانی و برخی حقوق دیگر دانست.

این در حالی است که در وب سایت سفارت ایران در بلژیک نوشته شده : « مطابق اصل چهل و یکم : تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایران است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری در آید. »

نقوی حسینی با بیان اینکه آمار دقیقی از این افراد در دست نیست گفت که هیئت تحقیق و تفحص که کارش را شروع کرده راه‌‌‏ها و شیوه‌‌‏هایی را طی می‌‌‏کند تا بتواند به آمار رسمی برسد.

وی افزود : « یکی از خلا‌‌‏های قانونی که به آن اشاره شد لزوم جداسازی مفهومی بین اصطلاحات تابعیت مضاعف، گرین کارت و حق اقامت بود تا حدود حقوق و تکالیف هر کدام به طور مجزا مشخص شود. »

عصر ایران نوشته است : « طبق قوانین ایران، سلب تابعیت ایرانیان به بهانه تابعیت مضاعف، کاملا غیر قانونی است و معلوم نیست آقای سخنگو براساس کدام قانون این حرف‌‌‏های بی پایه و اساس را زده است. »

15585

آخرین اخبار دنیا بدون سانسور خبری را در ایمیل خود دریافت کنید!

اپک تایمز رسانه ای فعال به ۲۱ زبان در ۳۵ کشور

15856