دولت آمریکا مصمم است بیش از ۷۰۰ کیلومتر دیوار مرزی را احداث کند

دولت آمریکا مصمم است بیش از ۷۰۰ کیلومتر دیوار مرزی را احداث کند
بخشی از دیوار مرزی در حوالی سن لوئیز. (CPB)

دولت آمریکا اعلام کرد که قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۷۲۵ تا ۸۰۵ کیلومتر دیوار مرزی در امتداد بیش از ۳۲۰۰ کیلومتر مرز جنوبی ایالات متحده احداث کند. هم اکنون احداث دیوار در جنوب یوما، از شهرهای ...بیشتر