آمریکا چین را در لیست سیاه قاچاق انسان افزود

آمریکا چین را در لیست سیاه قاچاق انسان افزود
(Wang Zhao/AFP/Getty Images)

امروز سه شنبه نام چین در فهرست سیاه قاچاق انسان قرار گرفت. وزیر خارجه آمریکا در این مورد گفت : نام چین در میان کشورهایی است که بدترین وضع را در زمینه قاچاق انسان دارند. پیشتر برخی منابع پیش بینی کرده ...بیشتر

نمایش زنده نرخ ارز و سکه