قلمرو گسترده نوروز، از شبه قاره هند، تا شرق اروپا

قلمرو گسترده نوروز، از شبه قاره هند، تا شرق اروپا
(ATTA KENARE/AFP/Getty Images)

  جشن نوروز، که پیشینه آن به ایران کهن باز می‌گردد، امروزه به جشنی فراملیتی تبدیل شده است و جغرافیای آن به ورای مرزهای کنونی ایران و حتی همسایگان ایران می‌رود. سال ۲۰۱۶ طی اجلاس کمیته بین‌المللی حفاظت از میراث ...بیشتر